Toimitusehdot

Beautymail OU:n verkokkauppan yleiset myynti- ja toimitusehdot

 

 1. Soveltamisala

 Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Beautymail Oy:n (jäljempänä myyjä) ja sen asiakkaiden (jäljempänä ostaja) väliseen kaupankäyntiin, elleivät osapuolet toisin ole kirjallisesti sopineet. Molemmat osapuolet sitoutuvat noudattamaan tilauksen tekohetkellä voimassa olevia ehtoja.

Jos tilaat yritykselle, joka on EU:ssa arvonlisäverovelvollinen ja omistaa voimassa olevan VAT-numeron, voit tilata tuotteita ilman veroja (ALV=0%). Tarkistamme tilauksessa olevan Y-tunnuksen ja lähetämme Teille sitten laskun ilman veroja.

 

Nämä myynti- ja toimitusehdot korvaavat kaikki aikaisemmat myynti- ja toimitusehdot.

 

 2. Myyjän velvollisuudet

 Toimitusaika

DPD kuriiri toimitus:

Helsingin alueelle lähetykset toimitetaan 1-3 työpäivän, muualle 2-5 työpäivän kuluessa. Pakettien suurin sallittu paino on 31,5 kg/0,126 cbm. DPD Classic kuljetusaika on oletettava. Lähetykset yli 31,5 kg/0,126 cbm vaativat lisämaksua. Lähetykset toimitetaan purkupaikalle, ja asiakkaan on varmistettava, että lähetyksen purkaminen on mahdollista ilmoitetussa osoitteessa. Suomen sisällä Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa lähetykset toimitetaan arkipäivisin työpäivän aikana. Kuriirilla ei ole velvollisuutta soittaa tilauksen saajalle etukäteen. 

SMARTPOST: 

Valitse listasta sopiva Smartpost:in pakettiautomaatti. Pakettiautomaatin koodin lähetetään asiakkaan matkapuhelimeen tekstiviestillä, kun lähetys on perillä. Saadaksesi lähetyksen syötä viestissä oleva koodi. Helsingin alueelle lähetykset toimitetaan 2-4 työpäivän kuluessa, muualle Suomeen 3-6 työpäivän kuluessa.

 HUOM! Pakettiautomaattiin eivät mahdu tilatut kalusteet! Jos tilaat kalusteita (isokokoiset salonkikalusteet), valitse toimitus kuriirilla tai lavalla!

 

 Toimituskulut Suomessa

 Toimitushinta DPD kuriiri ovelle max. 31,5kg on 14,00€+ALV (16,80€ sis.alv). SMARTPOST max. 30 kg 8,00€+ALV (9,60€ sis.alv) ja 1 x EUR lavaa toimitushinta 80,00€+ALV. Lavan toimitus Helsinkiin 59,00€+ALV. SmartPOST paketiautomaatti ilmainen toimitus yli 160€ tilauksiin Suomessa. Jälkitoimitukset ilman toimituskuluja.

Vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu. Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

Takuu

Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin sovita. Takuuasioissa otettava aina yhteyttä myyjään ja esitettävä takuutodistus sekä ostokuitti.

Välilliset vahingot

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.

Reklamaatio ja virheen korjaaminen

 

Ostajalla on velvollisuus tarkastaa tuotteen kunto ja oikeellisuus tuotteen vastaanottamisen yhteydessä tai ensi tilassa sen jälkeen. Kaikki tuotteisiin liittyvät huomautukset on esitettävä myyjälle välittömästi puutteen tai virheen tultua ostajan tietoon. Toimitus katsotaan hyväksytysti vastaanotetuksi, ellei siitä ole huomautettu neljäntoista (14) päivän kuluessa toimituspäivästä.

 

Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

 

Ostajan tulee palauttaa virheelliseksi tai vääräksi havaitsemansa tuote käyttämättä ja alkuperäisessä ja myyntikuntoisessa pakkauksessaan myyjän antamien ohjeiden mukaisesti. Myyjä tarkistaa palautetun tuotteen mahdollisen virheen toteamiseksi joko itse tai antaa tuotteen tarkistamisen tuotteen valmistajan tehtäväksi. Vioittuneen jälleenmyyntituotteiden kohdalla tulee mukaan aina liittää ostokuitti tai sen kopio.

 

Palautus- ja vaihto-oikeus

 

Tuotteen mahdollisesta palautuksesta on sovittava aina tapauskohtaisesti myyjän kanssa, joka antaa ostajalle palautusohjeet.

 

Varastoitavilla tuotteilla on neljäntoista (14) päivän palautus- ja vaihto-oikeus. Palautettavien tuotteiden tulee olla vahingoittumattomia alkuperäispakkauksissaan ja sisältää kaikki niihin liittyvät osat. Ostaja vastaa aina palautuskuluista. Mikäli palautetun tuotteen myyntipakkaus ei ole myyntikuntoinen, veloitetaan ostajalta vioittuneesta pakkauksesta. 

 

 

Tietosuoja ja turvallisuus

Beautymail verkkomyymäläkäynneistä ja tilauksen tekemisellä kerättyjä tietoja sekä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina ja niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 Beautymail OÜ:llä on oikeus käyttää edellä mainittuja tietoja tilastollisiin tarkoituksiin ja rekisteröityjän suostumuksella tarjousten ja tietojen markkinointiin. 

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).

 

Henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen, Hairmailin ja sen yhteistyökumppanien markkinointiin ja markkinatutkimuksiin.

 Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, käyttäjätunnus, salasana, yritys/organisaatio, yrityksen Y-tunnus, opiskelija-asiakkaiden henkilötunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Puheluita tallennetaan ja tallenteita säilytetään puhelujärjestelmässä vuoden ajan. Tietoja säilytetään niin kauan kuin kirjanpitolainsäädäntö tai muu lainsäädäntö edellyttää. 

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Asiakkaan halutessa hyödyntää laskutus-maksutapaa, säännönmukaisena tietolähteenä käytetään Suomen Asiakastieto Oy:n ja Creditsafe i Sverige AB:n tarjoamana yritysten ja yksityishenkilöiden luottoluokitustietoja. Luottoluokitustarkistuksesta tehdään merkintä Hairmailin järjestelmään.

 

Uusasiakashankinnassa käytetään säännöllisesti Suomen Asiakastieto Oy:stä ja CreditSafe i Sverige AB:stä saatavia yritystietoja, jotka sisältävät myös kyseisiin yrityksiin kytkeytyviä henkilötietoja. 

 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tämä tulee kyseeseen, kun sähköpostiosoitetietoja taltioidaan MailChimp-sovelluksessa ja IP-osoitetietoja Google Analytics -palvelussa.

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).