Takuu

Myyjän takuu perustuu tuotteen valmistajan tuotteelleen antamaan takuuseen ja se kattaa kaikki tuotteiden valmistukseen tai raaka-aineisiin liittyvät virheet valmistajan ehtojen mukaisesti. Luonnollinen ja mekaaninen kuluminen sekä epätavallisesta käytöstä aiheutuva rikkoutuminen eivät kuulu tuotetakuun piiriin. Aiheettomista takuupalautuksista Myyjällä on oikeus veloittaa Asiakkaalta palautukseen liittyvät kohtuulliset kustannukset.

 

Vakuutus

 

Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuutuksista on erikseen kirjallisesti sovittava.

 

Virhevastuu ja tuotevastuu

 

Myyjä vastaa vain tuotteessa olevasta suunnittelu- ja raaka-aine- tai valmistusvirheestä sen myyntihintaan asti. Myyjä ei vastaa tuotteen virheistä, jotka aiheutuvat tuotteen puutteellisesta asentamisesta tai huoltamisesta.